Pieskovanie pohľadového betónu

Pomocou vysokotlakového pieskovacieho zariadenia a mobilného kompresora. sa odstránia škvrny ako sú zatečené cementové mlieko, kvapance a iné nečistoty, vyhladia sa odtlačky debnenia. Na povrchu sa ukážu kamienky z betónu, ktoré vytvoria jedinečný povrch.