Pieskovanie dreva, drevených podhľadov a drevených terás

Pomocou vysokotlakového pieskovacieho zariadenia a mobilného kompresora sa odstránia staré nátery, machy, plesne a iné nečistoty. Zvýrazní sa prírodná štruktúra dreva, zobrazí sa jeho kresba, čím sa vytvorí nový jedinečný povrch.