Pieskovanie oceľových konštrukcií a nádrží

Pomocou vysokotlakového pieskovacieho zariadenia a mobilného kompresora. sa odstránia staré nátery, korózie (hrdze) a iné nečistoty. Povrch je ideálne pripravený na nový náter alebo inú finálnu úpravu.