Pieskovanie prírodného kameňa a kamennej dlažby

Pomocou vysokotlakového pieskovacieho zariadenia a mobilného kompresora sa odstránia chemické a biologické nečistoty, výkvety.

Cenová ponuka