Pieskovanie veľkorozmerných betónových plôch, betónových plotov a iných stavebných prvkov

Pomocou vysokotlakového pieskovacieho zariadenia a mobilného kompresora je možné sanovať veľké plochy – odstrániť staré nátery, grafity a plagáty.

Pred
Po

Cenová ponuka